Търсят собственик на летище Бършен край Сливен

Летище БършенОбщина Сливен ще търси собственик на летище „Бършен”, което се намира близо до града. Летището беше дадено на Сливен от Министерството на отбраната по време на управлението на предишния кмет Йордан Лечков. Тогава Министерството предостави и военни имоти с площ 2700 декара за безвъзмездно ползване от общината.

Летище „Бършен” е разположено на 170 декара, има изградена инфраструктура, сгради и складове, които са в лошо състояние. В близкото минало се е използвало предимно за селскостопански цели, както и за износ на стоки до бившия Съветски съюз и до Арабския свят.

От общината все още не са определили цена за евентуална продажба на летище „Бършен”, но заявяват, че вече има интерес от чужди компании. Като потенциален кандидат се спряга френска фирма, чийто шеф лично се е срещнат с кмета на Сливен – Кольо Милев.

Други компании също са проявили интерес за създаване на карго-летище за малки пратки, доставяни по интернет. В момента малките летища са изключително търсени точно с тази цел, тъй като доставката на пратки по интернет става все по-популярна и практикувана. Според специалисти летището може да се използва също за износ на земеделската продукция от Сливенския край. В близост до летището има големи площи обработваема земя, както и фотоволтаични паркове.

Реклама

Няма коментари

Изпратете коментар по публикацията: