Промяна в таксите за шум и сигурност на летищата

Летище ВарнаВъведени са промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България. Те бяха приети на заседание на Министерския съвет на 21 ноември 2012 г.

От 39,77 евро на 36,56 евро е намалена базовата национална таксова единица за аеронавигационно обслужване на прелитащите въздухоплавателни средства през въздушното пространство на България. Въведен е и нов лихвен процент за закъснели плащания в размер на 11,57 на сто на годишна база. Досегашният процент беше 11%.

Стойността на националната таксова единица за аеронавигационно обслужване се определя според прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици във въздушно пространство на България и разходите на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане. Новата стойност е определена след консултации с използващите въздушното пространство и е одобрена от Евроконтрол.

С промяната на Наредбата са определени и нови такси за сигурност и шум.

Най-висока такса за сигурност ще плаща Летище Варна. До края на годината за заминаващ пътник тя ще бъде 1,77 евро, а от 2013 г. се променя на 4,36 евро. Следващото увеличение ще бъде от началото на 2014 г, съответно 5,42 евро.

Въпреки че има двойно повече пътници, Летище Бургас остава с по-ниска такса. До края на годината за заминаващ пътник ще се начислява 1,21 евро, а през следващите две години таксите ще са съответно 2,92 и 4,32 евро.

Двете морски летища няма да плащат плащат екологичната такса за шум до края на годината, но от началото на 2013 г. тази такса ще бъде базово 3,47 евро. Крайната цифра се определя като върху базовата се начисли коефициент от разликата в нивата на шума на съответния вид самолет над минимално допустимите нива. По-шумните самолети ще плащат по-високи такси.

Таксите за Летище Пловдив бяха намалени с 50% до края на годината. Според промяната в Наредбата този срок се удължава с две години. Тези намалени такси се оказаха благотворни за летището край Пловдив. Благодарение на тях бяха стартирани редовни, целогодишни полети. Таксата за сигурност на летището ще бъде 50% от таксата за пътници, а таксата за шум – 5% от таксата за кацане от 6 до 22 ч. и 10% в нощните часове.

Предложената такса за сигурност за летище Горна Оряховица е 1,5 евро за заминаващ пътник. Тя съответства на политиката за привличане на нискотарифни и чартърни компании на това летище.

Тепърва предстои да разберем дали и как тези такси ще се отразят на крайните цени на самолетни билети.

Реклама

Няма коментари

Изпратете коментар по публикацията: