Звукова система гони птици и животни на Летище София

Летище София - Терминал 2Нова мобилна система, която да гони птици и животни, подготвя Летище София. Тя ще се състои от акустична система, която ще може да се монтира върху патрулна кола, и от лазерно оптично устройство, което ще се използва в нощни условия. Летище София купува новата система, за да защити цялата си територия. Известно е, че птиците, които прелитат над пистите за излитане и рулиране, са едни от най-честите причини за самолетни катастрофи и създават големи грижи на летищните ръководства по света. Дейносттите по отстраняване на птици и животни от районите на летищата са част от цялостната система за сигурност и безопасност.

Един от начините да се постигне това е използването на стационарни звукови системи, монтирани на определени места. Устройствата представляват четири говорителя, които се намират на разстояние 150 м един от друг . Излъчваният от тях звук е съвкупност от над 100 животински сигнала, които хищниците издават за „тревога”, „нападение” или „беда” и покрива 750 м площ. Шумът се излъчва на различни интервали от време, гони животните и така защитава територията на летището. За да се покрие цялата площ на пистите за отлитане и кацане, са необходими десет системи.

На Летище София обучени специалисти от сектор „Контрол на птици и животни” денонощно обхождат задължителни маршрути в определени часове от денонощието. Това е основен метод за контрол на обстановката. Ако при такива инспекции бъдат открити места, където птиците биха могли да гнездят или да се събират на ята, тогава се предприемат съответните мерки, за да бъдат прогонени и да не създават опасни ситуации.

Реклама

Няма коментари

Изпратете коментар по публикацията: