Интерес към Летище Русе

Летище Русе - ЩръклевоЛетище Русе може би ще намери своя концесионер. Според кмета на града Пламен Стоилов има заявен интерес, но собствеността на летището ще трябва да бъде прехвърлена от държавата към общината, за да търси тя инвеститор по Закона за публично-частното партньорство.

Историята с търсенето на стопанин за русенското летище продължава вече няколко години. За пръв път се правят опити за отдаването му на концесия през 2007 г. с цел да се възобнови работата на летището предимно за товарни превози, но и за граждански, ако има такъв интерес. Инвеститор тогава не бе намерен, но бе направен нов опит през 2011 г., когато процедурата отново беше прекратена.

Летище Русе е създадено като военно през 1967 г. и се намира на 17 км от града, близо до с. Щръклево. През него са се извършвали вътрешни полети до София, Варна, Бургас, Пловдив и Търговище. Гражданските полети са прекратени от 1991 г., а военните – през 2000 г. Международен статут летището придобива през декември 2006 г. с решение на правителството.

Реклама

Няма коментари

Изпратете коментар по публикацията: